Copyright issues

Auteursrechtelijke aspecten hebben betrekking op de eigendom van bronnen en de wijze van beschikbaarstelling. Audiovisueel materiaal wordt gecreëerd, beschreven, verspreid, verworven, gebruikt en bewaard binnen een complex vervlochten gemeenschap van makers, producenten en institutionele en individuele gebruikers. Het beschermen van de directe en naburige rechten is van oudsher een belangrijke taak van een audiovisueel archief. Informatie over herkomst en rechthebbenden is hiertoe altijd zorgvuldig vastgelegd.

In het digitale tijdperk krijgt deze taak nieuwe dimensies. Digitale technologie maakt het immers mogelijk dat beschermde content ongeautoriseerd kan worden verspreid. Archieven hebben nieuwe kennis en technologie nodig om rechten digitaal te kunnen beheren. Een belangrijk domein is het 'digital rights management' (DRM), een verzameling technieken waarmee de omvang en wijze van gebruik van av-materiaal juridisch en technisch kan worden bepaald. DRM systemen zijn gekoppeld aan licentieovereenkomsten waarin de voorwaarden voor gebruik zijn vastgelegd. DRM kan ook bestaan uit beveiligingstechnieken zoals encryptie, authenticatie, elektronische handtekeningen en watermerken. Het zal uiteindelijk een combinatie van juridische en technische en methoden zijn waarmee digitaal audiovisueel materiaal beschermd gaat worden tegen ongeautoriseerd gebruik. De precieze uitvoering hangt af van de distributiemethoden: online, offline, via een omroep of een combinatie.

Sectie/Rubriek: 
  • GebruikAuteursrechten