Ter lering, illustratie en vermaak

De belangrijkste gebruikerscategorieën van audiovisuele collecties zijn te vinden onder omroepmedewerkers, studenten en onderzoekers, leraren en scholieren en het grote publiek. Deze laatste categorie groeit sterk, zeker nu veel collecties online staan. Audiovisueel materiaal vormt een rijke bron voor het uitoefenen van hobby's, het verkrijgen van informatie, als entertainment en voor de nostalgische beleving. Iedere dag weer worden er door av-professionals audiovisuele fragmenten gebruikt in nieuwe programma's op radio, internet en televisie. Audiovisuele collecties zijn voorts onmisbaar bij (vergelijkend) onderzoek in het kader van film- , televisie en mediageschiedenis.

Een toenemende hoeveelheid fragmenten, series en programma's dient als illustratie- en/of werkmateriaal in curricula voor lager, middelbaar en hoger onderwijs. Kennis over het zoekgedrag van oude en nieuwe kan op meerdere manieren worden aangewend. Een grote vraag naar bepaald materiaal is bijvoorbeeld een belangrijke indicatie voor de noodzaak het te digitaliseren en online te zetten. Inzicht in zoekgedrag bevordert ook een betere ontsluiting. Archieven kunnen dit benutten om hun catalogusbeschrijvingen toe te snijden op de gebruikerswensen.

Zoekgedrag geeft ook informatie over de verbanden die de gebruiker legt. Uit deze verbanden kunnen generieke en specifieke patronen worden afgeleid, die creatieve en onverwachte relaties blootleggen tussen collecties en documenten. Deze kennis kan op zijn beurt worden gebruikt om de preferenties van gebruikers boven tafel te krijgen, zoals bijvoorbeeld de firma Amazon.com dat doet. Ook kunnen gegevens zo automatisch worden gegroepeerd en ingedeeld, bijvoorbeeld in semantische netwerken zoals kenniswebs en ontologieën.

Sectie/Rubriek: 
  • GebruikDe Gebruiker