Zoeken en vinden

Zoeken in audiovisueel materiaal gebeurt doorgaans op basis van woorden die de inhoud beschrijven. Een belangrijkste probleem is de afstemming van de taal van de catalogiseerder en de taal van de gebruiker. Genormaliseerde indextermen helpen dit zgn. 'semantic gap' te overbruggen. Voorbeelden zijn trefwoordenlijsten, classificatiesystemen, thesauri en ontologieën. Zoeksystemen kunnen ook direct toegang verschaffen tot de inhoud van het beeld of het geluid (bijv. query by image of query by humming). Zoekinterfaces vormen de toegangspoort tot de informatie en helpen de gebruiker bij het navigeren.

Gebruikers stellen zoekvragen in alle soorten en maten. Ze willen informatie over het onderwerp van programma's, maar ze willen ook shots en fragmenten zien en horen. Ze willen gedetailleerd zoeken, globaal browsen of zich oriënteren op meerdere collecties tegelijk. Voorheen kwamen de gebruikers zelf naar het archief. Inmiddels zoeken groeiende groepen gebruikers -zonder hulp van een intermediair- alleen nog online. Het loggen van gebruikersvragen verschaft archieven belangrijke informatie over de gebruikte zoektermen en de relevantie van de zoekresultaten. Uit analyse van zoekgedrag kunnen generieke en specifieke patronen worden afgeleid. Deze kennis kan worden gebruikt om de preferenties van gebruikers boven tafel te krijgen en om gebruikers aan elkaar te koppelen.

Sectie/Rubriek: 
  • ToegangZoeken