Beeld, audio en tekstanalyse

Wanneer audiovisueel materiaal in digitale vorm bestaat, kunnen beeld en geluidselementen automatisch worden geïdentificeerd en doorzoekbaar gemaakt. Speciale software traceert en indexeert bepaalde formele, visuele en auditieve kenmerken. Het gaat daarbij om compositorische en stilistische eigenschappen, maar ook om meer betekenisvolle elementen zoals gezichten en objecten.

Spraak van radio- en televisieprogramma's kan worden omgezet in transcripten die op woorden kunnen doorzocht. Met behulp van taaltechnologie kunnen tekstelementen (de zgn. captions) in het beeld worden geanalyseerd.

Software voor het automatisch indexeren van beeld en geluid is gebaseerd op rekenschema's (algoritmen) die patronen kunnen herkennen. Video- en/of audio-sequenties worden gesegmenteerd en gegroepeerd. De patronen worden opgeslagen om later - tijdens zoekprocedures - `on the fly` herkend en gepresenteerd te worden.

De presentatie op het zoekscherm kan bestaan uit trefwoorden (metadata), die gelijkoplopen met het beeld, keyframes, landkaarten of andere grafische weergaven. Termen uit de beschrijving van een audiovisueel document kunnen voorts met behulp van semantische technieken automatisch worden gelinkt aan documenten in andere collecties, of aan geassocieerd tekstmateriaal in de netwerkomgeving en vice versa.. Hierdoor wordt zoekresultaten aanzienlijk uitgebreid.

Sectie/Rubriek: 
  • ToegangAutomatisch Indexeren