Metadata

Metadata zijn gegevens die informatiebronnen beschrijven, zoals audiovisuele documenten. Het gaat hier om digitale documenten. Deze documenten maken deel uit van een intern en extern netwerk. Ze worden uitgewisseld binnen en tussen organisaties. Afspraken, standaarden en richtlijnen m.b.t. de vorm en inhoud van de metadata zijn dan ook cruciaal. Deze afspraken kunnen worden gemaakt binnen de organisatie, maar ook op nationaal en internationaal niveau. E zijn beschrijvende metadata die worden gebruikt om de inhoud van het audiovisuele document te beschrijven. Voorbeelden zijn catalogusbeschrijvingen, trefwoorden, gebruikersannotaties en gecontroleerde woordenlijsten en thesauri.

Een tweede groep betreft de administratieve metadata. Deze worden ingezet voor het managen en administreren van collecties. Het gaat hier bijvoorbeeld om rechteninformatie, acquisitie- en conserveringsgegevens. Een steeds belangrijker categorie hierbinnen vormen de zgn. ´preservation metadata´, die levenscyclus van een digitaal object vastleggen en zo de authenticiteit ervan waarborgen, door allerlei dynamische bewerkingen en processen heen. Technische metadata beschrijven technische eigenschappen van het document maar omvatten ook bepaalde systeeminformatie. Voorbeelden: filelocaties, audiovisuele formaten, databaseschema's , compressiegegevens, authenticaties. Metadata worden georganiseerd in modellen. Hun definities liggen vast in metadata-dictionairies.

Sectie/Rubriek: 
  • ToegangMetadata