Opslag en ordening van gegevens

Een catalogus is een opslagsysteem voor gegevens over audiovisuele dragers en hun inhoud. Hoofddoel is het terugvindbaar maken van deze gegevens. Er zijn handmatige catalogi (zoals kaartenbakken) en geautomatiseerde catalogi (computersystemen). Door een programma te catalogiseren wordt het op een geordende manier toegankelijk gemaakt, als geheel en op het niveau van de onderdelen: de items, de sequenties, de shots en de citaten. Een beschreven programma kan door de gebruiker worden geïdentificeerd en onderscheiden van andere, vergelijkbare. programma's.

Catalogusgegevens die zijn verwerkt in een geautomatiseerd systeem kunnen worden gecombineerd met gegevens uit andere systemen, bijvoorbeeld workflowsystemen, uitleenmodules, relatiebeheersystemen en andere catalogi. Zo kan informatie worden uitgewisseld tussen verschillende afdelingen, maar ook tussen organisaties onderling en -via het Internet- met de buitenwereld. Gegevens over een audiovisuele productie worden vastgelegd en geordend op inhoud, formaat, totstandkoming, uitzending en materiaaleigenschappen. Dit wordt gedaan op basis van beschrijvingsregels. Deze regels waarborgen de uniformiteit en de consistentie van de catalogus.

Sectie/Rubriek: 
  • ToegangCatalogisering