Dragersoorten in audiovisuele collecties

Dragersoorten met daarop het zgn. ‘uitgangsmateriaal’ verschillen van de archiefmaster, die doorgaans het oog op de veiligstelling wordt vervaardigd en bewaard. Om uitgangsmateriaal en archiefmaster te beschermen worden er van de audiovisuele producties bij voorkeur uitleenkopieën en consultatiekopieën gemaakt. De dragers voor raadpleging zoals CD, VHS, DVD of MPEG-1 of MPEG-2 zijn makkelijk toegankelijk voor de gebruiker. Dragers voor uitleenkopieën worden gemaakt met oog op het gebruiken van fragmenten in nieuwe producties ofwel voor professioneel hergebruik. Deze dragers dienen dan ook te voldoen aan een hogere kwaliteitsnorm.

Sectie/Rubriek: 
  • BehoudDragers