Het managen van audiovisuele collecties

Voor het managen van grotere collecties wordt veelal speciale collectie-management software gebruikt. Alle informatie over de collecties, hun onderdelen en hun status wordt dan in één systeem bijgehouden.Alleen zo kan een grote audiovisuele collectie systematisch worden beheerd en onderhouden.

Digitaal materiaal is manipuleerbaar en eenvoudig te kopiëren. De workflow van producent naar archief is niet langer transparant en lineair. Materiaal en gegevens kunnen gescheiden zijn opgeslagen en makkelijk worden verspreid binnen en buiten de organisatie. Management van digitale collecties vereist dan ook veel nieuwe kennis en vaardigheden en andere technologie. Het bewaren, ontsluiten en distribueren van digitale collecties in een dynamische productie- en archiefomgeving wordt 'media-assetmanagement' genoemd. Dit begrip omvat het geheel aan methoden en technieken voor het volgen, beheersen en authenticeren van digitale materialen en hun verschillende versies

Sectie/Rubriek: 
  • CollectieCollectiemanagement