Het waarderen van audiovisuele collecties

Bij een assement gaat het om twee 'waarden' : het cultuurhistorisch belang van het materiaal en de technische (fysieke) staat. De waarden worden toegekend tijdens verschillende fasen in de levenscyclus van een collectie, bijvoorbeeld bij het inventariseren, bij het maken van een conserveringsplan en bij het bepalen van het ontsluitingsniveau van een collectie.

Een archief dient zich regelmatig te beraden op de ontwikkeling van collectie zich als geheel. Het collectiebeleidsplan is daarbij een goed instrument. Sommige collecties zijn zo groot dat niet elk item regelmatig bekeken of gecontroleerd kan worden. Vaak ontbreekt ook de noodzakelijke informatie. Het is dan niet mogelijk om conserveringsplannen te maken. Op basis van een steekproef kunnen desondanks conclusies worden getrokken over de hele collectie.

Sectie/Rubriek: 
  • CollectieAssessment