Verwerven en selecteren

Een collectiebeleidsplan beschrijft missie, verzamelgebied en verwervingstrategie van een archief. Een instelling kan haar collectiebeleid uitwerken in een uitvoeringsplan voor meerdere jaren. Een derde beleidsinstrument vormt het selectiebeleidsplan. Hierin wordt het verzamelbeleid gespecificeerd. Naast inhoudelijke criteria bevat dit document ook beleidsmatige, juridische, financiële en technische selectiekaders. Het acquireren (het aannemen of verwerven) van materiaal is een praktisch proces. Het behelst de fysieke transfer van het materiaal naar het archief alsmede en de contractuele vastlegging van alle afspraken over (her)gebruik tussen depotgever en archief. In het digitale tijdperk moeten archieven allereerst kiezen wat op te nemen van het digital born materiaal. Van de analoge, legacy collecties moet worden bepaald welke onderdelen gedigitaliseerd moeten worden. In een latere, derde selectieslag moet worden gekozen uit de nieuwe aanwas en de gedigitaliseerde 'oude' collecties: welke daarvan worden overgezet naar (welke) nieuwe formats? Deze derde slag is niet eenmalig. Iedere keer dat de techniek zich vernieuwt, zal wéér moeten worden gekozen. Selectie in digitale archieven is zo een continue proces, dat nauw samenhangt met conservering.

Sectie/Rubriek: 
  • CollectieSelectie en Acquisitie