CATCH (Continual Access to Cultural Heritage)

Projecten

Datum: 
Beschrijving: 

Het nationale onderzoeksprogramma CATCH - gefinanceerd door NWO - wil methoden en technieken ontwikkelen waarmee collectiebeheerders uit de erfgoedsector hun digitale collecties beter toegankelijk kunnen maken. Dit gebeurt door het toepassen van onder meer semantische technieken, taaltechnologie en video- en audioanalyse. Nederlandse archieven, musea en andere erfgoedinstellingen werken in dit programma nauw samen met wetenschappers. De focus is gericht op het ontwikkelen van relaties tussen verschillende collecties en op het optimaliseren van de interactie tussen gebruikers en bronnen. In de eerste fase van het project liepen er 9 projecten. De projecten CHOICE en MUNCH werden speciaal opgezet voor het verbeteren van de ontsluiting van audiovisuele collecties. In 2008 kwam een nieuw budget van 3 miljoen beschikbaar. Deelnemende instellingen droegen een additionele 2.8 miljoen bij. In 2009 konden hierdoor 4 nieuwe projecten van start gaan, waarvan er twee interessant zijn voor het audiovisuele domein, Agora en Bridge. Agora (Creating the historic fabric for and providing web-enabled access to objects in dynamic historical sequences) heeft als partners de VU Amsterdam, het Rijksmuseum en Beeld en Geluid. In BRIDGE (Building Rich Links to Enable Television History Research) werken Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en Beeld en Geluid samen.

Medio 2011 zijn o/a/ de volgende projecten gehonoreerd:

- Web Archives Retrieval Tools (WebART), dr. ir. J. Kamps (UvA): hoe archiveer je het internet? En hoe zoek je erin en gebruik je dat materiaal vervolgens weer? Deze vraag zullen de onderzoekers vanuit geesteswetenschappelijke invalshoek benaderen.

- Folktales as Classifiable Texts (FACT), dr. T. Meder (Meertens Instituut): Met nog te ontwikkelen software zal een collectie Nederlandse volksverhalen automatisch worden voorzien van metadata. Bovendien worden binnen FACT voor het eerst automatische documentclustering-technieken toegepast op een zeer grote en gevarieerde verzameling volksverhalen. Mogelijk worden hiermee nieuwe relaties tussen volksverhalen ontdekt.

- Cognition Guided Interoperability beTween Collections of musical Heritage (COGITCH), prof. dr. R.C. Veltkamp (UU): het Meertens Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid beheren grote collecties van volksliederen resp. popmuziek. De onderzoekers willen een generieke tool ontwikkelen om beide collecties te ontsluiten.

Reviewer: 
Beth Delaney
Reviewdatum: 
2013