Users, producers and other tags

Bronnen

Type: 
Auteur: 
Taal: 
Engels
Datum: 
Inhoudsopgave: 

Introduction ; Metadata creation by ‘producers’ and systems ; Metadata creation by algorithms ; Metadata creation by users ; Folksonomy vs Taxonomy ; Audiovisual cataloguing & social tagging ; Conclusions.

Samenvatting: 

Een lezing gegeven tijdens het FIAT congres in 2007. Geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen in metadatacreatie, met speciale aandacht voor het audiovisuele domein.  Metadata over audiovisueel materiaal wordt tegenwoordig ook geproduceerd in de AV-productie-omgeving, door software en door gebruikers. Wat betekent dit voor het vakgebied van de documentalist en catalogiseerder?

Beoordeling: 

Een interessante en positieve visie op de huidige informatie-omgeving, waarin professionele catalogiseerders steeds vaker te maken krijgen met de (automatische) instroom van metadata die wordt gegenereerd door producenten, software en gebruikers. Bevat een goede toelichting op deze nieuwe vormen van metadatacreatie en de specifieke toepassing in het AV-archiveringsdomein. De ontwikkelingen worden - onder bepaalde voorwaarden- gezien als oplossing voor het probleem van de ontsluiting van groeiende hoeveelheid digitale materialen.

Reviewer: 
Beth Delaney
Reviewdatum: 
2009