Handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen

Bronnen

Type: 
Taal: 
Nederlands
Datum: 
Inhoudsopgave: 

Voorwoord ; Ten Geleide ; De Inhoud van uw Calamiteitplan: Inleiding ; Beleid ; Organisatie Interne ; Organisatie Externe ; Maatregelen bij calamiteiten ; Ontruimingsinstructie personeel en bezoekers ; Evacuatie collectie ; Herstelplan ; Voorzieningen ; Gebouw en vluchtroutes ; Bijlagen bij het calamiteitplan ; Meer lezen?

Samenvatting: 

Een calamiteitenplan (disaster plan) bestaat uit een overzicht van de organisatie en een systeem voor het vastleggen van afspraken en het uitgeven van waarschuwingen, ingeval van calamiteiten. Deze handleiding is bedoeld als hulpmiddel bij het ontwikkelen, invoeren en onderhouden van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen. Naast tekst en uitleg over wat er in een calamiteitenplan moet staan, worden aanbevelingen gedaan hoe een en ander georganiseerd kan worden, en hoe het plan ingevoerd kan worden in de organisatie.

Beoordeling: 

Hoewel deze gids is ontwikkeld voor museale collectiebeheerders (en dus een deel van de secties niet helemaal relevant is voor audiovisuele collectie houders) wordt een zeer bruikbaar kader gepresenteerd. De bijlagen bevatten concrete checklists en voorbeelden. De handleiding is een waardevol instrument voor personeel dat verantwoordelijk is voor ramppreventie.

Trefwoorden: 
Reviewer: 
Beth Delaney
Reviewdatum: 
2011