Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain : Opportunities and Challenges

Bronnen

Type: 
Taal: 
Engels
Datum: 
Inhoudsopgave: 

1. Introduction ; 2. Crowdsourcing impact on GLAMs workflow ; 3. Types of Crowdsourcing ; 4. Challenges ; 5. Conclusion ; References

Samenvatting: 

In het kader van het NWO project Agora hebben de auteurs gezocht naar praktijkvoorbeelden van alle mogelijke vormen van crowdsourcing. Uit de onderzoeksresultaten leiden de auteurs een zestal typen van gebruikersparticipatie af: Correction and Transcription, Contextualisation, Complementing Collection, Classification (bijv. social tagging), Co-curation en Crowdfunding. Het artikel beschrijft aan de hand van de praktijkvoorbeelden de impact die dit fenomeen kan hebben op de werkprocessen van een erfgoedinstelling. Naast kansen wordt ook ingegaan op twee belangrijke aandachtspunten bij de succesvolle uitrol van deze projecten: het motiveren van eindgebruikers en het bewaken van kwaliteit van data. De auteurs erkennen de potentie van crowdsourcing als integraal onderdeel van de workflow van erfgoedinstellingen en geven aan hoe gebruikersparticipatie kan bijdragen tot het open, verbonden en slim maken van erfgoedcollecties en -instellingen. In dit artikel staat de afkorting GLAMs (Galleries, Libraries, Archives, Museums) voor de cultureel erfgoedsector.

Beoordeling: 

Helder geschreven artikel, met nuttige aandachtspunten, dat het management en de PR-medewerkers van AV-archieven kan inspireren om zaken die men in huis niet rond krijgt, te realiseren met hulp van betrokken communities. De hier voorgestelde classificatie van gebruikersparticipatie kan richting geven bij de keuzes waar elke cultureel erfgoedinstelling voor staat, zowel bij het realiseren van de archieftaken als van de maatschappelijke participatie van de organisatie. Het artikel geeft tevens een overzicht van de huidige, internationale praktijk van crowdsourcing in de culturele erfgoedsector. Bestellen kan in de ACM Digital Library.

Reviewer: 
Hanneke Smulders
Reviewdatum: 
2011