D7.1.4 Audiovisual Digital Preservation Status Report 2

Bronnen

Type: 
Auteur: 
Taal: 
Engels
Organisatie: 
Datum: 
Inhoudsopgave: 

Scope ; Executive Summary ; 1 A summary of PrestoPRIME public activity in 2010 ; 2 A Digital Preservation Primer ; 3 Digital Management and Preservation ; 4 Technology – Brief Encounters ; 5 Century Store – shining light into the “digital black hole” ; 6 Relevance of Digital Preservation to Broadcast Archives ; 7 Glossary

Samenvatting: 
  • Voor de zesde maal verschijnt deze jaarlijkse stand van zaken over conservering van digitale audiovisuele content in Europa. Dit rapport over het jaar 2010 start met een samenvatting van de openbare activiteiten die in het kader van het PrestoPRIME project zijn ondernomen. Sectie 2 biedt voor de beginner een inleiding in de materie en is tevens te gebruiken als leeswijzer voor de inmiddels omvangrijke bronnen die in de projecten PrestoSpace en PrestoPRIME zijn gevormd. De binnen PrestoPRIME ontwikkelde technologie wordt geïntroduceerd met links naar de Powerpoint presentaties die voor een workshop in november 2010 hierover zijn gemaakt. Deze technologie omvat software voor: 'cost estimation', 'policy-based storage management', 'metadata mapping and validation', 'video quality assessment', 'collecting and integrating user-generated metadata' en een 'rights ontology'. In 2010 is in de technologische ontwikkeling van duurzame toegankelijkheid op drie onderwerpen een belangrijke stap gemaakt. Sectie 4 vat kort samen wat er is bereikt op het gebied van containers, LTFS (een opslagsysteem voor data tapes) en het verplaatsen van digitale data van ‘non-file-based’ naar ‘file-based’ opslag. Met de Century Store is een tool beschikbaar gekomen om te berekenen wat de totale kosten zijn voor het behouden van content gedurende een eeuw. In tegenstelling tot eerdere berichten hierover blijkt dat digitale opslag gedurende 100 jaar betaalbaar is. Dit status rapport rondt af met een uitgebreide bespreking van de bestaande digitale conserveringstechnologie (vooral opgebouwd in de bibliotheeksector via de ontwikkeling van digital libraries) vanuit het oogpunt van relevantie en consequenties voor de omroepsector. Over de volgende onderwerpen kondigt het rapport de plannen van het PrestoPRIME project aan:
  • wanneer is digitale conserveringstechnologie noodzakelijk;
  • de belangrijkste verschillen tussen digitale av-bestanden en digitale tekstbestanden;
  • een strategie voor duurzame digitale conservering;
  • de standaarden OAIS, Europeana en de metadatastandaarden voor toegang, gebruik, provenance en rechtenmanagement
  • de processen voor digitalisering, digitale conservering en beheer
  • de benodigde tools
  • de oprichting van het PrestoCentre dat zich zal inzetten voor het behoud van het Europese audiovisuele erfgoed
  • een stappenplan voor het opzetten van een digitaal omroeparchief.
Beoordeling: 

Opnieuw is dit een waardevol rapport in de reeks jaarrapporten over de stand van zaken op het gebied van digitale conservering van av-content. Binnen het project PrestoPRIME worden bruikbare tools ontwikkeld voor het audiovisuele domein, inclusief het omroepdomein. Het rapport is een bruikbare wegwijzer voor zowel de archivaris die gaat beginnen om zich te verdiepen in de problematiek van duurzame toegankelijkheid tot een digitaal av-archief als voor managers of technische medewerkers van av-archieven.
Met de oprichting van het PrestoCentre en de overige hier gepresenteerde plannen geven de 5 grootste Europese av-archieven (BBC, Beeld en Geluid, INA, ORF en RAI) blijk van hun ambities om via een levendige community het behoud van het digitale audiovisuele erfgoed meer kans te geven.

Reviewer: 
Hanneke Smulders
Reviewdatum: 
2011