Toekomst voor ons digitaal geheugen (2): strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid, strategienota 2010-2013

Bronnen

Type: 
Taal: 
Nederlands
Datum: 
Inhoudsopgave: 

Voorwoord ; Strategische agenda NCDD 2010-2013 ; De voortrekkers ; Uittreksels uit het NCDD-rapport ; ‘Plog’: Hoe het verder ging na het NCDD-rapport.

Samenvatting: 

Deze 'strategische agenda' beschrijft het belangrijkste strategische doel van de  NCDD: het komen tot één landelijk netwerk waarin duurzaamheidsvraagstukken structureel worden aangepakt, alsmede de manier waarop dit te bereiken. Een essentiele component in deze strategie is de rol die de vier leidende instituten (waaronder Beeld en Geluid voor de mediasector) moeten gaan spelen. De publicatie bevat interviews met de directeuren van de vier organisaties, en uittreksels uit de publicatie Toekomst voor ons digital geheugen: duurzame toegang tot digitale informatie in Nederland  Ook is een update opgenomen van de status van de conclusies van het rapport, een jaar later.

Beoordeling: 

Deze publicatie biedt een overzichtelijk beleidskader op nationaal niveau, waarin strategieën worden uitgewerkt om te komen tot een gemeenschappelijke, gecoördineerde aanpak voor het lange termijn behoud van digitale collecties van wetenschappelijke instituten, erfgoedbeheerders, het mediadomein en overheidsinstellingen. Het rapport werd indertijd aangeboden aan het Ministerie van OCW.

Reviewer: 
Beth Delaney
Reviewdatum: 
2010