Behoud (161 items)

Voor audiovisuele materialen, analoog en digitaal, moet goed worden gezorgd, zowel op het niveau van de collectie als op dat van de individuele drager. In de sectie BEHOUD kunnen vele uitgangspunten, tips en handreikingen worden gevonden voor het creëren van efficiënte en veilige bewaaromgevingen.

Lees verder...