Blog van Robert EGETER VAN KUYK

PAAG

International Council on Archives Photographic and Audiovisual Archives Group (ICA/PAAG)Ajuntament de Girona. Placeta de l'Institut Vell, 1.17004 GIRONA (SPAIN)Tel. +34 972 221 545Fax +34 972 202 694 jboadas@ajgirona.org

History

NIEUWE BLOG RVD-Filmarchief : Afl.6 Een nieuw begin

1987 Knelpuntennota audiovisuele archieven

In 1987 zijn de hoofden van de vier nationale AV archieven in Nederland bijeen gekomen en hebben de Knelpuntennota audiovisuele archieven opgesteld, die dat jaar aan de minister van OC&W aangeboden is. Later kwam er ook een Knelpuntennota geluidsarchieven, maar die heeft op beleidsniveau op het ministerie nauwelijks aandacht gekregen, hoewel hij al in 1988 is aangeboden. Uiteindelijk werd het probleem ook in de Ministerraad geagendeerd.

Buiten de grenzen : 5e RVD-blog

Jarenlang voelde niemand zich verantwoordelijk voor beeld- en geluidmateriaal. Het traditionele archief had er geen ervaring mee en vond ook dat het buiten de nationale Archiefwet viel, musea waren nauwelijks geïnteresseerd en instellingen die zich met media bezighielden zagen een archief als een plek waar je gebruikte banden kon bewaren. Dat gold in Nederland en ook daarbuiten. Maar er bestond toen al een aantal steeds actiever internationale professionele organisaties, die probeerden samen te werken en waar het Filmarchief aansluiting bij zocht.

Het Filmarchief als samenwerkingspartner : 4e RVD-Blog

door Robert Egeter van Kuyk

Prins Bernard hielp met filmrestauratie : 3e RVD-blog door R. Egeter van Kuyk

door Robert Egeter van Kuyk

BLOG Filmarchief RVD afl. 2 : Collecties

Filmarchief RVD. 2
Collecties en omvang
Robert Egeter van Kuyk

Het Filmarchief van de RVD afl.1 : Het eerste begin

Aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is onder meer het Filmarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst (1947-1996) voorafgegaan. Deze nieuwe blogserie van de Kennisbank AV-archivering vat de geschiedenis van het FA samen. De auteur van de blogs, Robert Egeter van Kuyk, is o.m. werkzaam geweest als Hoofd Publieksvoorlichting en Filmarchief van de RVD en AV erfgoed-consulent van UNESCO.

Oprichting