Blog van Hans

Van de spin Anansi tot home movies: AVA_Net-seminar

14 maart 2013 - door Wietske Van Den Heuvel

Over wetenschappelijk onderzoek en audiovisuele archieven

Screening the Future dag 1: duurzame toegang realiseren

Screening the Future 2011 New Strategies and Challenges in Audiovisual Archiving

Op de eerste dag van de conferentie Screening the Future 2011 kwamen ruim 200 audiovisuele archivarissen, bibliothecarissen, museum professionals, filmmakers en beleidsmedewerkers van kleine en grote audiovisuele archieven, uit het bedrijfsleven, en van onderzoeks- en onderwijsinstellingen, naar Beeld en Geluid voor deze tweedaagse conferentie die zich richt op de gemeenschappelijke uitdagingen en oplossing binnen het audiovisuele domein. Vijf vragen staan daarbij centraal: